Sunday, January 23, 2011

buah hati

ini buah hati,
awak buah hati,

saya buah hati,
kita buah hati. tiada yang menonjol.
buah hati  itu kisah semalam,
dilupakan jangan.
disakiti jangan.kita sama berbuah hati.
oh kisah buah hati!